07/12/2023 07:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồi văn tứ tuyệt thi (Chỉ thập tự độc thành tứ tuyệt thi) - Tửu
迴文四絕詩(只十字讀成四絕詩)-酒

Tác giả: Trần Đình Tân - 陳廷賓

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 29/08/2006 13:50

 

Nguyên tác

癡情度月酌三卮,
月酌三卮酒力微。
微力酒卮三酌月,
卮三酌月度情癡。

Phiên âm

Si tình độ nguyệt chước tam chi,
Nguyệt chước tam chi tửu lực vi.
Vi lực tửu chi tam chước nguyệt,
Chi tam chước nguyệt độ tình si.

Dịch nghĩa

Si tình, rót ba chén rượu đưa trăng đi qua,
Dưới trăng, uống ba chén đã say vì sức rượu kém.
Sức rượu kém chỉ uống ba chén dưới trăng,
Ba chén dưới trăng cho qua mối si tình.

Bản dịch của Đặng Quý Địch

Si tình đưa nguyệt rót ba ly,
Dưới nguyệt ba ly sức rượu suy.
Sức rượu suy ba ly dưới nguyệt,
Ba ly dưới nguyệt tiễn tình si.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Tân » Hồi văn tứ tuyệt thi (Chỉ thập tự độc thành tứ tuyệt thi) - Tửu