08/02/2023 00:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ửng xuân đào

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 09/12/2019 18:59

 

Trong veo ngọn suối chảy rì rào
Hát khúc tình ca lặng ước ao
Chẳng thể bằng em môi nguyệt thẹn
Cong lên nhẹ tí ửng xuân đào.
Cái Bè, Tiền Giang, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Ửng xuân đào