20/06/2024 09:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điểm giáng thần - Nguyệt dạ
點絳唇-月夜

Tác giả: Triệu Trường Khanh - 趙長卿

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 02/02/2009 17:11

 

Nguyên tác

離緒千重,
角聲偏著羈人枕。
那堪酒醒。
句引愁難整。
門鎖黃昏,
月浸梅花冷。
人初靜。
斗垂天迥,
雁落清江影。

Phiên âm

Ly tự thiên trùng,
Giốc thanh thiên trước ky nhân chẩm.
Na kham tửu tỉnh.
Cú dẫn sầu nan chỉnh.
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Nhân sơ tĩnh.
Đẩu thuỳ thiên quýnh,
Nhạn lạc thanh giang ảnh.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Nỗi nhớ ngàn trùng,
Tù và bên gối khua người tỉnh.
Men rượu phai rồi.
Vần mang sầu khó chỉnh.
Cửa khóa hoàng hôn,
Dưới trăng mai lóng lánh.
Người yên tĩnh.
Bắc Đẩu xoay chuôi.
Bóng nhạn chìm sông lạnh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Trường Khanh » Điểm giáng thần - Nguyệt dạ