08/12/2022 04:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ma Ni Văn nàng ơi

Tác giả: Vương Anh - Phạm Vương Anh

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 05/06/2009 13:12

 

Nghe nàng quê ở Mường Bi
Thăm nhà cho tỏ đường đi, lối về
Thật rồi, quê lại thăm quê
Thật rồi, Thàng-Động–Vang–Bi, Hoà Bình.

Những nàng lạc mất tiếng Kinh
Lạc luôn tiếng gốc Mường mình!
Hỏi ai…
Hỏi qua năm rộng, tháng dài,
Cái thời loạn lạc,còn ai mà dò!
Cái thời ngày xưa,ngày xưa
Cha ông truyền lại đúng vừa tên quê:

"Rằng nàng quê ở Mường Bi
Rằng nàng Mường gốc Vân Vi…
Rằng nàng!...
Ma–Ni–Văn, ma Ni–Văn
Nàng đẹp như thế Hủa Phần,

Sầm Nưa!
Phu Luông, 3/12/1995

Nguồn: Trang của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Anh » Ma Ni Văn nàng ơi