25/07/2024 22:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Tử Do “Tống xuân”
和子由送春

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/11/2018 23:39

 

Nguyên tác

夢裏青春可得追?
欲將詩句絆餘暉。
酒闌病客惟思睡,
蜜熟黃蜂亦懶飛。
芍藥櫻桃俱掃地,
鬢絲禪榻兩忘機。
憑君借取法界觀,
一洗人間萬事非。

Phiên âm

Mộng lý thanh xuân khả đắc truy?
Dục tương thi cú bán dư huy.
Tửu lan bệnh khách duy tư thuỵ,
Mật thục hoàng phong diệc lãn phi.
Thược dược anh đào câu tảo địa,
Mấn ty thiền tháp lưỡng vong ky (cơ).
Bằng quân tá thủ pháp giới quan,
Nhất tẩy nhân gian vạn sự phi.

Dịch nghĩa

Tuổi thanh xuân chỉ còn tìm thấy thấp thoáng trong giấc mộng,
Nên chỉ muốn mượn câu thơ kết dệt cái ánh tà huy còn sót lại của một đời người.
Rượu đã tàn, người mệt mỏi, chỉ tưởng đến giấc ngủ cho xong,
Mật đã chín, mà con ong vàng lại biếng bay.
Thược dược và anh đào rải đầy mặt đất,
Mái tóc bạc trắng và chiếc giường thiền, cả hai cùng lỡ cả.
Chi bằng mượn môn Pháp giới quán của nhà Phật,
Để một lần rửa sách hết vạn sự trong nhân gian, tất cả là không cả.

Bản dịch của Phạm Khắc Trí

Thanh xuân nay chỉ còn vào mộng
Dệt mấy câu thơ tặng nắng tàn
Người bệnh rượu say thèm ngủ đẫy
Ong vàng mật chín biếng bay ngang
Anh đào thược dược còn vương vãi
Tóc bạc giường thiền đã muộn màng
Đành cậy nhà sư môn giới quán
May chăng buông được chuyện nhân gian
Bài thơ này làm vào mùa xuân năm Ất Mão 1075, khi làm quan ở Mật Châu.

Bản dịch nghĩa trong Tô Đông Pha những phương trời viễn mộng (Tuệ Sỹ, NXB Ca Dao, 1973).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Hoạ Tử Do “Tống xuân”