18/02/2020 21:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông nguyệt đào hoa, bộ Minh Châu nguyên vận
冬月桃花和明州原韻

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 18/01/2015 05:22

 

Nguyên tác

冰凝雪冷忤良辰,
積粉含精總未勻。
或奉明空遊苑詔,
偏開笑齒露朱唇。

Phiên âm

Băng ngưng tuyết lãnh ngỗ lương thần,
Tích phấn hàm tinh tổng vị quân.
Hoặc phụng minh không du uyển chiếu,
Thiên khai tiếu xỉ lộ chu thần.

Dịch nghĩa

Băng đóng, tuyết lạnh trái ngược với thời tiết đẹp, giờ lành
Phấn đọng, tinh bày chưa đều đặng
Có phải vâng lời chủ đến viếng dạo vườn hoa
Hé môi hồng cười để lộ hàm răng

Bản dịch (của Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh)

Băng ngưng tuyết lạnh trái giờ lành
Hé nụ chồi non phấn với tinh
Có phải hoa vì vâng lệnh chúa
Trong vườn khoe thắm nụ cười xinh
Lời tự: "Hưu trí thời kỳ" 修致辰期 (Thời kỳ về hưu).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Đông nguyệt đào hoa, bộ Minh Châu nguyên vận