06/12/2020 03:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em tiếc con dao bé mà lại sắc thay

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/11/2015 13:29

 

Em tiếc con dao bé mà lại sắc thay,
Chuôi sừng bịt bạc về tay ai cầm.
Em trái nhân duyên, em chẳng được cầm,
Để cho người khác được cầm dao loan.
Được như hoa huệ hoa lan,
Thì em cũng chẳng phàn nàn làm chi.
Được như hoa cúc, hoa quì,
Thì em cũng bõ một thì chơi hoa.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em tiếc con dao bé mà lại sắc thay