20/06/2024 13:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đắc xá đệ tiêu tức kỳ 2 (Nhữ noạ quy vô kế)
得舍弟消息其二(汝懦歸無計)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2015 04:29

 

Nguyên tác

汝懦歸無計,
吾衰往未期。
浪傳烏鵲喜,
深負鶺鴒詩。
生理何顏面,
憂端且歲時。
兩京三十口,
雖在命如絲。

Phiên âm

Nhữ noạ quy vô kế,
Ngô suy vãng vị kỳ.
Lãng truyền ô thước hỉ,
Thâm phụ tích linh thi[1].
Sinh lý hà nhan diện,
Ưu đoan thả tuế thì.
Lưỡng kinh[2] tam thập khẩu,
Tuy tại mệnh như ti.

Dịch nghĩa

Em còn nhỏ dại, không có cách quay về,
Anh thì đau yếu ra đi chưa định.
Cứ truyền hão vui chim thước,
Càng thêm bẽ vì thơ tả chim tích linh.
Sắc diện như thế nào khi kiếm sống,
Suốt năm tháng lo toan.
Hai kinh ba chục miệng ăn,
Tuy còn sống nhưng mệnh mỏng như sợi tơ.

Bản dịch của Phạm Doanh

Anh về ngày chưa định.
Chạy không lối, em khờ.
Ô thước, truyền vui nhảm,
Tích linh, bẽ bàng thơ.
Sắc mặt khi kiếm sống,
Quanh năm lắm cái lo.
Hai kinh, ba chục miệng,
Tuy sống, mệnh như tơ.
(Năm 756)

[1] Chỉ tình anh em đùm bọc nhau.
[2] Lạc Dương, quê tác giả, hiện có gia đình và các em còn ở, và Thành Đô, nơi tác giả đang ở.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Đắc xá đệ tiêu tức kỳ 2 (Nhữ noạ quy vô kế)