02/10/2022 23:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường Can hành kỳ 3
長干行其三

Tác giả: Thôi Hiệu - 崔顥

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/11/2006 18:01

 

Nguyên tác

下渚多風浪,
蓮舟漸覺稀。
那能不相待,
獨自逆潮歸。

Phiên âm

Hạ chử đa phong lãng,
Liên chu tiệm giác hy.
Na năng bất tương đãi,
Độc tự nghịch triều quy.

Dịch nghĩa

Phía bến dưới nhiều sóng gió,
Nên dần thấy thuyền lan ít qua lại.
Sao chàng không đợi ai đi cùng,
Tự mình vượt sóng mà về.

Bản dịch của Vũ Minh Tâm

Bến dưới nhiều sóng gió
Thuyền nan ít ai dùng
Bạn đường sao chẳng có
Tự mình vượt sóng sông

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Hiệu » Trường Can hành kỳ 3