23/10/2021 22:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lâm giang tiên
臨江仙

Tác giả: Âu Dương Tu - 歐陽修

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2005 02:28

 

Nguyên tác

柳外輕雷池上雨,
雨聲滴碎荷聲。
小樓西角斷虹明,
闌干倚處,
待得月華生。

燕子飛來窺畫棟,
玉鉤垂下簾旌。
涼波不動簟紋平。
水精雙枕,
傍有墮釵橫。

Phiên âm

Liễu ngoại khinh lôi trì thượng vũ,
Vũ thanh trích toái hà thanh.
Tiểu lâu tây giác đoạn hồng minh,
Lan can ỷ xứ,
Đãi đắc nguyệt hoa sinh.

Yến tử phi lai khuy hoạ đống,
Ngọc câu thuỳ hạ liêm tinh.
Lương ba bất động điệm văn bình.
Thuỷ tinh song chẩm,
Bàng hữu đoạ thoa hoành.

Bản dịch của Song Tuyết

Bờ liễu sấm rền ao nước xối,
Sen nghiêng tí tách mưa rơi.
Cầu vồng một mảnh gác tây lơi,
Lan can tựa khẽ,
Chờ ngắm nguyệt hoa chơi.

Én nhỏ bay về dòm ngách cửa,
Rèm thưa móc ngọc buông rồi.
Chiếu hoa nếp sóng lặng im hơi.
Thủy tinh gối kép,
Trâm ngọc tuột ngang rơi.
Sách "Dã khách tùng đàm" chép khi Âu Dương Tu làm quan tại Hà Nam, có quen thân với một kỹ nữ. Gặp lúc quan trấn thủ Tây Kinh là Tiền Duy Diễn thết tiệc ở hậu viên, khi các khách đã có mặt đông đủ, chỉ có Âu Dương Tu và người kỹ nữ vắng mặt, lát sau mới tới. Họ Tiền trách hỏi kỹ nữ vì sao tới trễ thì được trả lời rằng "Canh trưa, ngang qua nhà mát ngủ quên, lại còn đánh mất kim thoa chưa kiếm được." Họ Tiền bảo Âu Dương Tu làm một bài từ ngay giữa bữa tiệc rất được mọi người khen ngợi, lại sai người mở ngân khố lấy tiền đền thoa cho kỹ nữ. Do đó bài từ này còn có tên "Kỹ tịch" 妓席.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Âu Dương Tu » Lâm giang tiên