25/10/2021 17:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tâm không
心空

Tác giả: Viên Chiếu thiền sư - 圓照禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2005 16:00

 

Nguyên tác

身如墻壁已頹時,
舉世匆匆孰不悲。
若達心空無色相,
色空隱現任推移。

Phiên âm

Thân như tường bích bĩ đồi thì,
Cử thế thông thông thục bất bi?
Nhược đạt tâm không vô sắc tướng,
“Sắc”, “không” ẩn hiện nhậm suy di.

Dịch nghĩa

Thân người như vách tường sẽ đến lúc đổ nát
Người đời ai cũng vội vã, lo buồn
Nếu biết cái tâm là không, sắc tướng cũng là không
Thì dù sắc với không có ẩn hiện đổi thay bao nhiêu cũng cũng mặc nó vần chuyển.

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Thân như tường vách đã lung lay,
Lật đật người đời, những xót thay.
Nếu được “lòng không” không tướng sắc,
“Sắc”, “không”, ẩn hiện, mặc vần xoay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Viên Chiếu thiền sư » Tâm không