19/06/2024 08:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân đã vàng phai

Tác giả: Minh Sơn Lê

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 11/02/2021 12:40

 

Xuân buồn năm tháng tàn qua
Áo nhăn mấy nếp phôi pha mấy hàng
Mong manh như lá thu vàng
Lạnh lùng như gió sương hàn chiều đông!

Xuân buồn như lá trầu không
Nhạt mờ như ánh đèn chong đêm tàn
Tình xuân nay quá cơ hàn
Nhìn xuân ai có bẽ bàng nước non!

Xuân ngày thêm chết héo hon
Rêu phong mái cổ liễng son phai mờ
Đào, mai rủ cánh ơ thờ
Quê hương thế kỷ đôi bờ tan hoang!

Xuân về giữa buổi lầm than
Con chim sáo cũ đã sang sông rồi
Ngoài sân vàng cánh mai rơi
Vui gì xuân hỡi...
giữa
thời điêu ngoa!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Sơn Lê » Xuân đã vàng phai