29/01/2023 19:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trà Lăng trúc chi ca kỳ 06
茶陵竹枝歌其六

Tác giả: Lý Đông Dương - 李東陽

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/08/2014 13:33

 

Nguyên tác

儂餉蒸藜郎插田,
勸郎休上販茶船。
郎在田中暮相見,
郎乘船去是何年。

Phiên âm

Nông hướng chưng lê lang sáp điền,
Khuyến lang hưu thượng phiến trà thuyền.
Lang tại điền trung mộ tương kiến,
Lang thừa thuyền khứ thị hà niên.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Chàng cắm mạ, nấu rau lê em đến
Kêu chàng ngừng, tạm bước xuống thuyền trà
Chàng trong ruộng gặp nhau khi chiều xuống
Rồi cưỡi thuyền chàng đi mất năm xa

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Đông Dương » Trà Lăng trúc chi ca kỳ 06