02/10/2020 00:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Có con đỡ gánh đỡ gồng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 17:45

 

Có con đỡ gánh đỡ gồng,
Con đi lấy chồng vai gánh, tay mang.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Có con đỡ gánh đỡ gồng