10/03/2021 01:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mã Giám Sinh

Tác giả: Phạm Văn Nghị (II)

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/07/2020 08:27

 

Lần đến Lam Kiều để vấn danh,
Xôn xao thầy tớ bộ phong phanh;
Lời tham vốn tiếc đồ keo kiệt,
Quýt ngọt chanh chua thói trẻ ranh;
Cờ đã đến tay liều phất thử,
Lời văng vào mặt cũng xin đành;
Thư hương đâu có thư hương thế?
Âu hẳn đồng môn với Sở Khanh!
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 145, tháng 12-1929

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Văn Nghị (II) » Mã Giám Sinh