23/04/2021 14:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lạng Sơn cảm đề kỳ 1
諒山感題其一

Tác giả: Trần Danh Án - 陳名案

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 16/06/2007 17:15

 

Nguyên tác

瑟瑟寒風送晩秋,
溪流何處又山頭。
人心可侍猶興漢,
天命應知未絕周。
暝草似含興廢恨,
流泉如歇別離愁。
江山似美無佳句,
行客何心寫勝遊。

Phiên âm

Sắt sắt hàn phong tống vãn thu,
Khê lưu hà xứ hựu sơn đầu.
Nhân tâm khả thị do hưng Hán[1],
Thiên mệnh ưng tri vị tuyệt Châu[2].
Mính thảo tự hàm hưng phế hận,
Lưu tuyền như yết biệt ly sầu.
Giang sơn tự mỹ vô giai cú,
Hành khách hà tâm tả thắng du.

Bản dịch của (Không rõ)

Hắt hiu gió lạnh tiễn tàn thu,
Khe nước quanh co, núi mịt mù.
Nếu được người còn theo với Hán,
Biết đâu trời cũng chửa quên Châu.
Cỏ um như ngậm hờn vong quốc,
Suối chảy nhường tuôn lệ biệt nhau.
Ðẹp mắt non sông, thơ chẳng đẹp,
Lòng nào còn nghĩ đến thơ đâu.
Lạng Sơn: Tên tỉnh miền núi nằm ở vùng Đông Bắc nước ta, giáp với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) có cửa ải Nam quan (nay là Hữu Nghị quan). Nước ta và Trung Quốc ngày xưa thông sứ, sứ bộ thường đi qua đó.

[1] Tức Tây Hán, tên triều đại bên Trung Hoa do Hán Cao tổ Lưu Bang sáng lập, truyền 12 đời vua, tồn tại 232 năm.
[2] Còn gọi là Chu, tên triều đại bên Trung Hoa, bao gồm hai giai đoạn: Tây Chu (1006-771 TCN) do Võ Vương sáng lập, sau khi đánh vua Trụ nhà Ân. Kinh đô ở Cảo Kinh (tây nam Tây An, Thiểm Tây ngày nay). Nhà Tây Chu tồn tại 296 năm. Đông Chu (771-476 TCN) kinh đô ở Lạc ấp (nay là Lạc Dương, Hà Nam). Đông Chu tồn tại 515 năm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Danh Án » Lạng Sơn cảm đề kỳ 1