08/12/2022 04:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Rằm tháng chín ở Bangkok đêm trông trăng cảm hoài bài 1

Tác giả: Nguyễn Sĩ Giác

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 25/01/2015 22:32

 

Há phải vườn xưa gửi tuổi già,
Ở đâu yên đó cũng là nhà.
Mừng nay con cháu vui hôm sớm,
Buồn nỗi thân bằng bỗng cách xa.
Sống thác bền gan trời đất hẹp,
Gươm đàn xếp xó tháng ngày qua.
Non sông mờ mịt quê hương mất,
Còn có Hằng Nga đoái đến ta!
1954

Nguồn: Nguyễn Sĩ Giác thi văn tập, Gia Hội xuất bản, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Sĩ Giác » Rằm tháng chín ở Bangkok đêm trông trăng cảm hoài bài 1