20/05/2022 07:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thị đệ tử
示弟子

Tác giả: Vạn Hạnh thiền sư - 萬行禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2005 15:55

 

Nguyên tác

身如電影有還無,
萬木春榮秋又枯。
任運盛衰無怖畏,
盛衰如露草頭鋪。

Phiên âm

Thân như điện ảnh hữu hoàn vô,
Vạn mộc xuân vinh, thu hựu khô.
Nhậm vận thịnh suy vô bố uý,
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô.

Dịch nghĩa

Người đời như bóng chớp, có rồi lại không,
Như cây cối, mùa xuân tốt tươi, mùa thu khô héo.
Mặc cho vận đời dù thịnh hay suy, đừng sợ hãi,
Vì sự thịnh suy [cũng mong manh] như giọt sương đầu ngọn cỏ.

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Thân như bóng chớp, có rồi không,
Cây cối xuân tươi, thu não nùng.
Mặc cuộc thịnh suy đừng sợ hãi,
Kìa kìa ngọn cỏ giọt sương đông.
Bài kệ này thiền sư đọc cho đệ tử khi sắp mất.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học Xã hội, 1977
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học Xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vạn Hạnh thiền sư » Thị đệ tử