03/10/2022 22:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tháp sơn hoài cổ

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 06/03/2007 03:43

 

Phiên âm

Cổ tháp di khư loạn thảo đôi,
Dục Vương[1] khứ hậu uỷ hôi đồi,
Thiên quân bảo khí minh lưu thuỷ,
Cửu cấp phù đồ[2] hoá kiếp hôi,
Tiều tử ỷ kha miên thạch đắng,
Mục nhi khu độc há sơn ôi,
Ðăng cao dục hội sơn tăng giảng,
Hà xứ chung thanh khụ nhất hồi.

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Tháp cũ nền xưa cỏ dại tràn,
Dục Vương xa vắng cảnh hoang tàn,
Ngàn cân bảo khí reo bên nước,
Chín bậc phù đồ gạch ngói tan,
Tiều tử tựa rìu bên đá ngủ,
Mục đồng xua nghé xuống đồi hoang,
Lên cao muốn hỏi sơn tăng đạo,
Chuông vắng đâu đây vọng cuối ngàn.
Có tài liệu cho rằng bài thơ này do hương cống triều Hậu Lê là Hoàng Văn Hoàn, tự Miễn Trai, hiệu Hiếu Tử, người Đồ Sơn, làm.

[1] Vua Asoka, sinh sau Ðức Phật ba trăm năm, thống nhất Ấn Ðộ và dựng chùa kết tập kinh điển và truyền bá Phật Giáo khắp nơi.
[2] Stuppa, Chùa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Tháp sơn hoài cổ