04/12/2021 23:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Rừng

Tác giả: Thích nữ Trí Hải

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 03/10/2018 18:00

 

rừng cao nối tiếp
non xanh trùng điệp
sau bức màn sương
giấc nồng thiêm thếp
Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích nữ Trí Hải » Rừng