28/10/2021 16:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăng sao cũng hoá xứ người

Tác giả: Huy Cận - Cù Huy Cận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/11/2014 15:00

 

Anh em ơi! Ta tới trăng rồi!
Trăng sao cũng hoá xứ người từ đây.
Trạm đầu vũ trụ xinh thay
Nửa quen nửa lạ đặt ngay cờ hồng.

Mẹ ơi! Mua cốm, mua hồng,
Mua con cá chép lượn vòng con chơi.
Trăng cao, trăng đẹp, trăng ngời
Mua tàu vũ trụ con ngồi lên trăng.
Trung thu 1959

Nguồn:
1. Huy Cận, Đất nở hoa, NXB Văn học, 1960
2. SGK Tiếng Việt 2, tập 2, NXB Giáo dục, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Cận » Trăng sao cũng hoá xứ người