28/03/2023 02:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sao Thiên Lang
Сириус

Tác giả: Ivan Bunin - Иван Бунин

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 12/03/2008 22:01

 

Nguyên tác

Где ты, звезда моя заветная,
Венец небесной
красоты?
Очарованье безответное
Снегов и лунной высоты?

Где вы, скитания полночные
В равнинах светлых и нагих,
Надежды, думы непорочные
Далеких юных лет моих?

Пылай, играй стоцветной силою,
Неугасимая звезда,
Над дальнею моей могилою,
Забытой богом навсегда!

Bản dịch của Thuý Toàn

Em ở đâu, hỡi ngôi sao mơ ước
Vương miện của vẻ đẹp thiên đàng?
Vẻ diễm kiều đắm say khôn tả
Của tuyết trời và cao ngất miền trăng?

Đâu tuổi trẻ giản đơn và trong sáng
Giữa vòng người thân thuộc mến yêu ta?
Đâu nhà cũ, đâu vân sam ngào ngạt nhựa
Giữa tuyết trắng ngần dưới ô cửa ngôi nhà?

Hỡi vì sao không bao giờ lụi tắt
Hãy bừng lên toả ánh sáng vạn màu
Trên nấm mộ của ta nơi xa tắp
Bị Chúa Trời vĩnh viễn lãng quên!
Ngày 22 tháng 8 năm 1922
Nguồn: Thơ Ivan Bunin, NXB Nghệ An, 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ivan Bunin » Sao Thiên Lang