18/10/2021 15:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Thục khách
寄蜀客

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2014 12:28

 

Nguyên tác

君到臨邛問酒壚,
近來還有長卿無。
金徽卻是無情物,
不許文君憶故夫。

Phiên âm

Quân đáo Lâm Cùng vấn tửu lư,
Cận lai hoàn hữu Trường Khanh vô?
Kim Huy[1] khước thị vô tình vật,
Bất hứa Văn Quân ức cố phu.

Dịch nghĩa

Các ông tới Lâm Cùng hỏi thăm các quán bán rượu,
Xem có còn ai nhắc tới Trường Khanh không?
Cây đàn cầm hiệu Kim Huy tuy là một vật vô tình,
Nhưng đã làm nàng Văn Quân quên người chồng quá cố.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đến Lâm Cùng hỏi thăm quán rượu
Xem ai còn nhắc tới Trường Khanh
Đàn kia là vật vô tình
Văn Quân vì nó quên linh hồn chồng
Tư Mã Tương Như tự là Trường Khanh, quê đất Thục đời Hán, giỏi âm nhạc và thơ phú. Văn Quân là một goá phụ con nhà giàu, mê tiếng đàn của Trường Khanh, bỏ nhà theo chàng làm vợ. Hai người mở quán bán rượu tại Lâm Cùng, đời sống rất nghèo khổ.

[1] Tên cây đàn cầm đắt giá thời Hán.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Ký Thục khách