03/10/2023 23:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương khẩu tống hữu nhân
湘口送友人

Tác giả: Lý Tần - 李頻

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 18/03/2007 07:37

 

Nguyên tác

中流欲暮見湘煙,
葦岸無窮接楚田。
去雁遠衝雲夢雪,
離人獨上洞庭船。
風波盡日依山轉,
星漢通霄向水連。
零落梅花過殘臘,
故園歸醉及新年。

Phiên âm

Trung lưu dục mộ kiến Tương yên,
Ngạn vi vô cùng tiếp Sở điền.
Khứ nhạn viễn xung Vân Mộng[1] tuyết,
Ly nhân độc thượng Động Đình[2] thuyền.
Phong ba tận nhật y sơn chuyển,
Tinh Hán thông tiêu hướng thuỷ huyền.
Linh lạc mai hoa quá tàn lạp,
Cố viên quy khứ hựu tân niên.

Dịch nghĩa

Giữa dòng sông chiều sắp tối thấy khói Tương phủ mờ
Hai bờ lau lách bạt ngàn tiếp liền với trời Sở
Cánh nhạn bay xa trong tuyết phủ đầm Vân Mộng
Ly khách một mình lên thuyền ở hồ Động Đình
Sóng gió chuyển mạnh suốt ngày vỗ vào đầu non
Sao sáng trên trời chiếu xuống nước
Hoa mai rụng đầy qua tháng chạp muộn
Hẹn năm mới đến về lại vườn xưa

Bản dịch của Hải Đà

Bảng lảng chiều sông khói phủ quanh
Ngàn lau đất Sở chập chùng xanh
Nhạn bay tuyết phủ đầm Vân Mộng
Viễn khách thuyền xuôi bến Động Đình
Sóng gió triền miên lay đỉnh núi
Sao trời lấp lánh nước rung rinh
Hoa mai tháng chạp tơi bời rụng
Năm mới vườn xưa hẹn đón mình.
Hồ khẩu là nơi cửa sông Tương nhập nước vào hồ Động Đình.

[1] Tên đầm ở gần hồ Động Đình.
[2] Tên hồ nay tại huyện Nhạc Dương, phía bắc tỉnh Hồ Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Tần » Tương khẩu tống hữu nhân