15/06/2024 00:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng Vương chủ bạ “Hữu sở tư”
同王主簿有所思

Tác giả: Tạ Diễu - 謝眺

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Bắc triều
Đăng bởi Vanachi vào 07/09/2008 10:16

 

Nguyên tác

佳期期未歸,
望望下鳴機。
徘徊東陌上,
月出行人稀。

Phiên âm

Giai kỳ kỳ vị quy,
Vọng vọng hạ minh cơ[1].
Bồi hồi đông mạch thượng,
Nguyệt xuất hành nhân hy.

Dịch nghĩa

Thời kỳ đẹp (chỉ ngày hội ngộ, người đi xa trở về) còn chưa đến,
Nỗi lòng mong ngóng cứ rơi xuống vào chiếc khung cửi.
Bồi hồi bước trên con đường lớn phía đông,
Mặt trăng ló ra, người đi đường thưa vắng.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Ngày đẹp còn chưa lại,
Ngóng vào khung cửi xưa.
Bồi hồi đường đông lớn,
Trăng ló, hành nhân thưa.
Vương chủ bạ tên là Vương Dung 王融.

[1] Hay “chức cơ”, là cái khung cửi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tạ Diễu » Đồng Vương chủ bạ “Hữu sở tư”