02/07/2022 22:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mã thượng hữu kiến
馬上有見

Tác giả: Lý Mậu Phục - 李茂復

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/03/2014 10:31

 

Nguyên tác

行盡疏林見小橋,
綠楊深處有紅蕉。
無端眼界無分別,
安置心頭不肯銷。

Phiên âm

Hành tận sơ lâm kiến tiểu kiều,
Lục dương thâm xử hữu hồng tiêu.
Vô đoan nhãn giới vô phân biệt,
An trí tâm đầu bất khẳng tiêu.

Dịch nghĩa

Đi suốt qua rừng thưa thấy cây cầu nhỏ,
Thấy cây dương xanh, vào rừng sâu thấy cây chuối đỏ.
Không có vật nào mắt không phân biệt.
Nhớ mãi trong đầu không thể quên.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Qua rừng thưa thấy cây cầu nhỏ
Vào rừng sâu chuối đỏ, dương xanh
Mắt xem phân biệt ngọn ngành
Trong đầu nhớ mãi sao đành lãng quên

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Mậu Phục » Mã thượng hữu kiến