28/05/2022 08:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình Ngự

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 15/05/2009 04:56

 

Tình anh như sợi chỉ
Xâu muôn nghìn mắt kim
Tim anh như loài chim
Vắt đời thành tiếng hót

Bay khuất tầm chót vót
Ngủ trong chùm sao em

Môi nàng hồng cánh sen
Cười như đèn đơn chiếc
Anh thành con còng biếc
Ẩn mình dòng kênh đen

Tình anh là bóng đêm
Chìm cho vì sao nổi
Thơm xanh như trái ổi
Dòn tan - tàn rất êm

Hãy ngọt cho môi em
Hãy rơi cho tiếng động
Và tan cho cuộc sống
Một trái tim tình ngu
Nguồn: Phạm Thiên Thư, Những lời thược dược, NXB Văn Nghệ, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Tình Ngự