24/06/2024 04:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kỷ Mùi cửu nhật đối cúc đại tuý hí tác kỳ 1
己未九日對菊大醉戲作其一

Tác giả: Viên Khải - 袁凱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/01/2018 14:24

 

Nguyên tác

老夫愛此黄金蕊,
兒子須將白酒賒。
直到殘陽下天去,
更添燈火照欹斜。

Phiên âm

Lão phu ái thử hoàng kim nhị,
Nhi tử tu tương bạch tửu xa.
Trực đáo tàn dương hạ thiên khứ,
Cánh thiêm đăng hoả chiếu y tà.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lão phu rất thích nhuỵ hoa vàng,
Con cái nên đem rượu trắng sang.
Đến lúc tàn dương khi trời xuống,
Hãy đốt đèn lên rọi áo choàng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Viên Khải » Kỷ Mùi cửu nhật đối cúc đại tuý hí tác kỳ 1