24/03/2023 20:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độc “Trường hận từ”
讀長恨辭

Tác giả: Lý Cấu - 李覯

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 10/06/2008 04:37

 

Nguyên tác

蜀道如天夜雨淫,
亂鈴聲裏倍沾襟。
當時更有軍中死,
自是君王不動心。

Phiên âm

Thục đạo như thiên dạ vũ dâm,
Loạn linh thanh lí bội triêm khâm.
Đương thì canh hữu quân trung tử,
Tự thị quân vương bất động tâm.

Bản dịch của Hoàng Tạo

Đêm mưa vào Thục tựa lên trời
Chuông rộn càng xui hạt lệ rơi
Thuở ấy trong quân bao kẻ chết
Lòng vua sao chẳng chút thương ai!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Cấu » Độc “Trường hận từ”