06/12/2021 22:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa tướng quân

Tác giả: Nguyệt Tú - Nguyễn Nguyệt Tuệ

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/10/2009 03:39

 

Sừng sững đứng trên đài
Giữa đám lá tươi dài
Oai phong người quân tử
Hoa đỏ rực nắng mai
Nguồn: Nguyệt Tú, Vườn hoa bà ngoại, NXB Hội nhà văn, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyệt Tú » Hoa tướng quân