03/12/2022 16:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồi tưởng

Tác giả: Thần Liên - Lê Văn Tất

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/07/2020 22:54

 

Mỗi lúc đi ngang tượng Thích Ca,
Hồi tâm ôn lại chuỗi ngày qua;
Điều lành nguyện gắng công đeo đuổi;
Việc ác nên tìm chước lánh xa.
Niệm chữ từ bi, tâm quảng đại,
Ghi câu khắc kỷ, tánh ôn hoà.
Đâu đây có “tiếng vô thinh” gọi,
Chậm bước e cho bóng xế tà!...
Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu tái bản, 1990

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thần Liên » Hồi tưởng