28/11/2021 23:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường An thu dạ
長安秋夜

Tác giả: Lý Đức Dụ - 李德裕

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2014 16:25

 

Nguyên tác

內官傳詔問戎機,
載筆金鑾夜始歸。
萬戶千門皆寂寂,
月中清露點朝衣。

Phiên âm

Nội quan truyền chiếu vấn nhung ky (cơ)[1],
Tải bút kim loan dạ thuỷ quy.
Vạn hộ thiên môn giai tịch tịch,
Nguyệt trung thanh lộ điểm triều y.

Dịch nghĩa

Nội quan qua lại chuyển chiếu vua xuống nhung cơ hỏi việc,
Xếp bút lại vì tiếng chuông vàng báo đêm đã bắt đầu về.
Mọi cung điện đều yên lặng,
Về dưới ánh trăng, sương móc vương trên áo chầu.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nội quan chuyển chiếu vua hỏi việc
Xếp bút nghiên chuông điểm đêm về
Cung đình yên lặng bốn bề
Móc sương điểm áo ra về dưới trăng
Bài này làm khoảng năm 841, khi tác giả đang được Đường Vũ Tông trọng dụng cho giữ chức Trung thừa môn hạ bình chương sự. Ông tả cảnh đêm thu tại nơi ông làm việc.

[1] Nơi quan Trung thừa làm việc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Đức Dụ » Trường An thu dạ