10/07/2020 21:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thơ trào phúng về F. V. Bungarin
Эпиграммы на Ф. В. Булгарина

Tác giả: Mikhail Lermontov - Михаил Лермонтов

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2009 01:34

 

Nguyên tác

Россию  продает  Фаддей
Не  в  первый  раз,  как  вам  известно,
Пожалуй,  он  продаст  жену,  детей,
И  мир  земной,  и  рай  небесный,
Он  совесть  продал  бы  за  сходную  цену,
Да  жаль — заложена  в  казну.

Bản dịch của Thuỳ Dương

Gã Fađây đang bán rẻ nước Nga
Đâu phải lần đầu, chắc các ngài đã biết
Gã rồi bán cả vợ, con, bán hết
Bán cả trần gian, bán cả thiên đường
Với giá hời hắn bán cả lương tâm
Chỉ đáng tiếc, đã cầm cho công quỹ!
1837
Nguồn: Thơ M.Iu.Ler-môn-tốp, NXB Văn học, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mikhail Lermontov » Thơ trào phúng về F. V. Bungarin