27/11/2020 03:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hương nhạc tạp vịnh ngũ thủ kỳ 1 - Kim hoàn
鄕樂雜詠五首其一—金丸

Tác giả: Choi Ji Won - 최치원

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi Mặc Am vào 29/08/2020 08:45

 

Nguyên tác

廻身掉臂弄金丸,
月轉星浮滿眼看。
縱有宜僚那勝此,
定知鯨海息波瀾。

Phiên âm

Hồi thân điệu tý lộng kim hoàn,
Nguyệt chuyển tinh phù mãn nhãn khan.
Túng hữu Nghi Liêu[1] na thắng thử,
Định tri kình hải tức ba lan.

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Xoay thân, tay múa, vẫy chuông vàng
Sao thưa, trăng chếch, ngắm mê man
Nghi Liêu dẫu có, nào hơn thế?
Đâu biết trùng khơi lặng sóng vang
[1] Dũng sĩ nước Sở thời Xuân Thu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Choi Ji Won » Hương nhạc tạp vịnh ngũ thủ kỳ 1 - Kim hoàn