23/10/2021 00:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuỷ Bình vãn tức
始平晚息

Tác giả: Vương Bột - 王勃

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/07/2014 13:39

 

Nguyên tác

觀闕長安近,
江山蜀道賒。
客行朝復夕,
無處是鄉家。

Phiên âm

Quan khuyết Trường An cận,
Giang sơn Thục đạo xa.
Khách hành triêu phục tịch,
Vô xứ thị hương gia.

Dịch nghĩa

Hoàng thành Trường An còn thấy gần,
Núi sông vào đất Thục còn ở xa.
Khách đi từ sáng tới chiều,
Không có chỗ nào là quê nhà cả.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trường An còn thấy gần
Núi sông Thục còn xa
Đi từ sáng tới tối
Chẳng đâu là quê nhà
Thuỷ Bình là một địa danh gần kinh đô Trường An. Vương Bột viết bài này trong lúc dời Trường An đi Thục.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Bột » Thuỷ Bình vãn tức