26/01/2022 05:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đáp Lý Cán
答李澣

Tác giả: Vi Ứng Vật - 韋應物

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 11/06/2008 10:14

 

Nguyên tác

林中觀易罷,
溪上對鷗閒。
楚俗饒詞客,
何人最往還。

Phiên âm

Lâm trung quan Dịch bãi,
Khê thượng đối âu nhàn.
Sở tục nhiêu từ khách,
Hà nhân tối vãng hoàn?

Dịch nghĩa

Đọc Kinh Dịch ở trong rừng xong
Ra bờ suối hưởng nhàn với chim âu
Đất Sở có tục lệ trọng thi nhân
Thì ai là người sẽ luôn đến với ta?

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Trong rừng xem sách Dịch
Ngoài suối ngắm chim âu
Thói Sở ưa văn sĩ
Nào ai lui tới đây?
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Ứng Vật » Đáp Lý Cán