08/12/2022 10:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hiểu khởi
曉起

Tác giả: Đoàn Huyên - 段諠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 09/05/2016 09:42

 

Nguyên tác

夏天曉候最清和,
睡覺憑闌爽氣[?]。
初日未來牆外竹,
餘霜猶逗徑中花。
苑無邊樹聞時鳥,
山最高峰看曉霞。
對主人翁復相問,
惺惺夜氣更如何。

Phiên âm

Hạ thiên hiểu hậu tối thanh hoà,
Thuỵ giác bằng lan sảng khí [?].
Sơ nhật vị lai tường ngoại trúc,
Dư sương do đậu kính trung hoa.
Uyển vô biên thụ văn thời điểu,
Sơn tối cao phong khán hiểu hà.
Đối chủ nhân ông phục tương vấn,
Tinh tinh dạ khí cánh như hà.

Dịch nghĩa

Khí hậu buổi sớm mùa hè thật trong trẻo
Sớm dậy tựa lan can thấy sảng khoái
Mặt trời chưa lên khỏi rặng trúc ngoài tường
Giọt sương còn đọng ở cánh hoa trên luống
Nghe tiếng chim hót trong lùm cây ở khu vườn không ngăn địa giới
Xem ráng mây sớm trên ngọn núi cao chót vót
Muốn hỏi lại vị chủ nhân
Khí hậu đêm qua thế nào?

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Trời hè dậy sớm khí thanh hoà
Sớm tựa lan can sảng khoái là
Trời mới ngoài tường, chưa ngọn trúc
Sương thưa bên lối vẫn trong hoa
Vườn um cây cối chim mùa hót
Núi rất chon von ráng sớm qua
Nhìn chủ nhân ông xin hỏi lại
Mùi đêm oi ả sẽ sao a?
Nguyên tác trong câu thơ thứ 2 bị thiếu mất một chữ (bổ chú bằng ký hiệu [?]).

Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Huyên » Hiểu khởi