03/10/2023 08:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thăm vườn

Tác giả: Bùi Minh Trí

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bùi-Minh-Trí vào 09/07/2013 12:39

 

Hoa rụng  bời bời xuân chóng tàn
Thăm vườn thương cảm kiếp hồng nhan
May còn một đóa màu tươi đỏ
Thắp lửa lòng ta với thế gian.
Nguồn: Gió thông xanh, Bùi Minh Trí, NXB Văn học quý, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Minh Trí » Thăm vườn