07/08/2020 16:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thời gian

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 26/11/2016 20:52

 

Chớp mắt là khác rồi
công việc của thời gian là bằng mọi giá làm cho ta già nua
& dắt ta đi đúng vào cõi chết
nhưng nó không biết
giọt lệ cuối cùng của ta sẽ rớt xuống khi nào.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Thời gian