03/12/2022 15:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em!

Tác giả: Minh Sơn Lê

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 16/09/2022 06:11

 

Anh trót mang thân phận lỡ đời
Yêu em bằng tim nhỏ này thôi
Sách vở năm xưa đời lỡ học
Nên còn dăm chữ để giữ đời

Chữ nghĩa cho anh những thật thà
Yêu em chẳng lời lẽ điêu ngoa
Chỉ có bài thơ tình tha thiết
Cho em tình nghĩa ngàn thiết tha
2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Sơn Lê » Em!