02/12/2022 17:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cuộc chiến đấu thầm lặng
The silent battle

Tác giả: Sara Teasdale

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 13/09/2022 06:18

 

Nguyên tác

(In memory of J. W. T. Jr.)

He was a soldier in that fight
Where there is neither flag nor drum,
And without sound of musketry
The stealthy foemen come.

Year in, year out, by day and night
They forced him to a slow retreat,
And for his gallant fight alone
No fife was blown, and no drum beat.

In winter fog, in gathering mist
The gray grim battle had its end-
And at the very last we knew
His enemy had turned his friend.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

(Để tưởng nhớ J. W. T. Jr.)

Anh là một chiến binh trong trận ấy
Nơi không có cờ và trống cũng không,
Và âm thanh hoả súng chẳng khai nòng
Kẻ thù tiến đến âm thầm lén lút.

Năm này, năm khác, ban ngày và tối
Họ buộc anh phải từng bước lui binh,
Cho anh kiên cường chiến đấu một mình
Sáo không thổi, và không khua nhịp trống.

Trong sương đông giá, trong mù sương đọng
Trận chiến nghiệt oan đã có lúc tàn-
Và cuối cùng chúng ta mới hay rằng
Kẻ thù của anh trở thành bằng hữu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sara Teasdale » Cuộc chiến đấu thầm lặng