13/07/2024 11:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh đi đường ấy xa xa

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi @Lá@ vào 13/10/2008 05:26

 

Anh đi đường ấy[1] xa xa,
Để em ôm bóng trăng tà năm canh.
Nước non một gánh chung tình,
Nhớ ai, ai có nhớ mình hay chăng[2]?
[1] Khảo dị: “đằng ấy”.
[2] Khảo dị: “chăng ai”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh đi đường ấy xa xa