29/03/2023 21:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lấy lẽ

Tác giả: Trần Tế Xương - 陳濟昌

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 23/02/2006 17:17

 

Cha kiếp sinh ra phận má hồng!
Khéo thay một nỗi lấy chung chồng.
Mười đêm chị giữ mười đêm cả,
Suốt tháng em nằm suốt tháng không.
Hầu hạ đã cam phần cát luỹ[1],
Nhặt khoan còn ỏm tiếng Hà Đông[2].
Ai về nhắn bảo đàn em nhé,
Có ế thì tu, chớ chớ chung!
Nguồn: Thơ Trần Tế Xương, NXB Văn hoá - Thông tin, 1998
[1] Dây leo.
[2] Sư tử Hà Đông (vợ cả ghen).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tế Xương » Lấy lẽ