18/05/2024 10:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ở sao như lụa đừng phai

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/03/2015 13:51

 

Ở sao như lụa đừng phai,
Tình chồng nghĩa vợ nhớ hoài không quên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ở sao như lụa đừng phai