23/05/2024 16:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung oán
宮怨

Tác giả: Trương Thượng Lễ - 張尚禮

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 18/07/2010 18:31

 

Nguyên tác

庭院沉沉晝漏清,
閉門春草共愁生。
夢中正得君王寵,
卻被黃鸝叫一聲。

Phiên âm

Đình viện trầm trầm trú lậu thanh,
Bế môn xuân thảo cộng sầu sinh.
Mộng trung chính đắc quân vương sủng,
Khước bị hoàng ly khiếu nhất thanh.

Bản dịch của Nguyễn Tôn Nhan

Cung đình sâu thẳm ngày tháng dài
Cửa gài cỏ áy xiết buồn thay
Trong mộng vừa được ân sủng ái
Đã bị chim oanh réo tỉnh ngay

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Thượng Lễ » Cung oán