16/10/2021 20:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phường

Tác giả: Phùng Khắc Khoan - 馮克寬

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 18/10/2011 04:01

 

Phiên âm

Nhân ngôn yến lý dữ sa thường
Thuỳ thức ngư danh biệt hữu phường
Trì tích thoát thời hân đắng đắng
Hác lân túng xứ hỉ dương dương
Phấn thân tằng dự môn đăng Vũ
Trinh vĩ do ngôn chính nhược Thương
Kiến thuyết nguyên đầu đa hoạt thuỷ
Nhậm cừ đắc sở tự du dương

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Ta quen mè gáy nhám cùng thường
Ai biết cá còn có giống phường
Ao cũ nhảy ra mừng hí hửng
Khe bên tung tẩy vẻ dương dương
Gắng công từng dự đăng khoa Vũ
Đuôi đỏ còn truyền dự việc Thương
Nghe nói đầu nguồn luôn nước chảy
Theo ngòi rạch đến lượn du dương
Bài thơ trên được rút từ tập Độc thi đa thức tập.

Nguồn: Trần Lê Sáng, Phùng Khắc Khoan, cuộc đời và thơ văn, NXB Hà Nội, 1985

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Khắc Khoan » Phường