09/12/2022 04:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giai Thạch Di độ giang
偕石遺渡江

Tác giả: Thẩm Tăng Thực - 沈曾植

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/05/2019 23:18

 

Nguyên tác

湍深剛避鵠磯頭,
望遠還迷鸚鵡洲。
殘臘空舲容二客,
清江曉日寫千愁。
剛腸志士丹衷在,
壯事愚公白髮休。
只借柏庭收寂照,
四更孤月瞰江樓。

Phiên âm

Suyền thâm cương tỵ Hộc Ky đầu[1],
Vọng viễn hoàn mê Anh Vũ châu[2].
Tàn lạp không linh dung nhị khách,
Thanh giang hiểu nhật tả thiên sầu.
Cương trường chí sĩ[3] đan trung tại,
Tráng sự Ngu công[4] bạch phát hưu.
Chỉ tá bách đình[5] thu tịch chiếu,
Tứ canh cô nguyệt hám giang lâu.

Dịch nghĩa

Dòng sâu vừa tránh ghềnh Hộc Ky
Trông xa vẫn mê bãi Anh Vũ
Cuối chạp thuyền trống chứa hai khách
Sông trong ngày sáng mang nghìn sầu
Lòng son mạnh mẽ của các chí sĩ còn
Việc hăng hái của Ngu Công đầu bạc cũng thôi
Chỉ nhờ sân bách để nhận được bóng đơn lẻ
Trăng buồn canh tư nhìn cầu sông

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Mới tránh Hộc Ky nước xiết dòng
Mờ mờ Anh Vũ bãi xa trông
Thuyền con hai khách ngồi năm hết
Ngày sáng nghìn sầu gửi nước trong
Lan dạ vẫn đây lòng chí sĩ
Bạc đầu dừng lại chí ngu công
Chỉ nhờ sân bách lòng thanh thản
Trăng úa canh tư chiếu góc sông
Thạch Di là tên hiệu của Trần Diễn, tự Thúc Y, người Hầu Quan, Phúc Kiến (nay là Mân Hầu), ở lâu trong mạc phủ của Chương Chi Động, từng làm tổng biên toản cục quan báo, là một trong các nhà thơ chủ yếu của phái thơ Đồng Quang cận đại, có Thạch Di thất thi tập.

[1] Chỉ Hoàng Hộc Ky, ở mũi tây núi Giác Xà tây nam quận thành Giang Hạ (nay là Vũ Xương).
[2] Tên bãi ở giữa dòng Trường Giang mé tây Hán Dương, Hồ Bắc, cuối Minh bị nước làm trôi mất, nay còn bãi anh vũ ben ngoài đê ngăn sông ở Hán Dương, mới bồi từ đời Càn Long.
[3] Chỉ sáu người hi sinh trong vụ Mậu Tuất chính biến, gồm Đàm Tự Đồng, Lâm Húc, Dương Nhuệ, Lưu Quang Đệ, Dương Thâm Tú, Khang Quảng Nhân.
[4] Ông già rời núi trong truyền thuyết. Xem Liệt tử. Đây chỉ tác giả và Trần Diễn
[5] Chỉ cõi Phật. Cảnh Đức tuyền đăng lục với “Ý gì mà sư tổ từ phương Tây đến đây. Sư đáp: không thể nói với ngươi được, cây bách trước sân”. Tịch chiếu: chỉ cõi lòng yên tĩnh trong sáng. Ý câu này là chỉ thích thông qua Phật học để cõi lòng trong sáng bình tĩnh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thẩm Tăng Thực » Giai Thạch Di độ giang