01/06/2023 19:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu dạ ký văn
秋夜記聞

Tác giả: Đoàn Huyên - 段諠

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Nguyễn Đông Ngạn vào 08/10/2010 21:45

 

Nguyên tác

靜院臨清夜,
聲聲與耳謀。
草間蟲唧唧,
雲際雁啾啾。
鐘落江城月,
砧寒海國秋。
鄉關千里客,
欲夢并悠悠。

Phiên âm

Tĩnh viện lâm thanh dạ,
Thanh thanh dữ nhĩ mưu.
Thảo gian trùng tức tức,
Vân tế nhạn thu thu.
Chung lạc giang thành nguyệt,
Châm hàn hải quốc thu.
Hương quan thiên lý khách,
Dục mộng tính du du.

Dịch nghĩa

Ngôi nhà yên tĩnh trong đêm thanh vắng,
Mọi tiếng động như thì thầm bên tai.
Trong đám cỏ dế kêu rỉ rả,
Nơi đường mây chim nhạn nỉ non.
Tiếng chuông ngân làm mặt trăng trên thành sông chìm xuống,
Tiếng chày đập vải khiến mùa thu ven biển thêm lạnh lùng.
Người khách xa quê hương ngàn dặm,
Muốn mơ về nhà mà thấy vời vợi xa.

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Nhà thanh gặp buổi đêm thanh,
Biết bao tiếng động rõ rành bên tai.
Dế kêu rộn rã bụi ngoài,
Gọi bày tiếng nhạn bên trời ríu ran.
Thành sông chuông vẳng trăng tàn,
Tiếng chày lạnh buổi thu hàn biển khơi.
Xa quê ngàn dặm bên trời,
Vấn vương hồn mộng ngậm ngùi khôn khuây!
Nguồn: Nguyễn Thị Oanh (biên soạn), Ứng Khê thi văn tập 應溪詩文集, Viện nghiên cứu Hán Nôm, NXB KHXH, 1996.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Huyên » Thu dạ ký văn