29/11/2022 02:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ức Đông Sơn kỳ 1
憶東山其一

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 01/06/2004 21:06

 

Nguyên tác

不向東山久,
薔薇幾度花。
白雲還自散,
明月落誰家。

Phiên âm

Bất hướng Đông Sơn cửu,
Tường vi kỷ độ hoa?
Bạch vân hoàn tự tán,
Minh nguyệt lạc thuỳ gia?

Dịch nghĩa

Đã lâu không đến Đông Sơn
Tường vi đã nở mấy lần?
Mây trắng lại tự tan ra
Trăng sáng lọt vào nhà ai?

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Đông  Sơn lâu không tới,
Mấy độ Tường Vi rồi?
Tự tan vầng mây trắng,
Nhà ai trăng ghé chơi?
(Năm 744)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Ức Đông Sơn kỳ 1