19/08/2022 05:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vũ (Vạn mộc vân thâm ẩn)
雨(萬木雲深隱)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2015 17:03

 

Nguyên tác

萬木雲深隱,
連山雨未開。
風扉掩不定,
水鳥過仍回。
鮫館如鳴杼,
樵舟豈伐枚。
清涼破炎毒,
衰意欲登臺。

Phiên âm

Vạn mộc vân thâm ẩn,
Liên sơn vũ vị khai.
Phong phi yểm bất định,
Thuỷ điểu quá nhưng hồi.
Giao quán như minh trữ,
Tiều chu khởi phạt mai.
Thanh lương phá viêm độc,
Suy ý dục đăng đài.

Dịch nghĩa

Hàng vạn cây bị mây che kín,
Nơi núi liền nhau mưa chưa rơi.
Cửa bị gió tung mở không chừng,
Chim nước cứ bay tới bay lui.
Nhà của mấy dân chài cứ như thoi đưa,
Thuyền của bác kiếm củi mới đốn cây đước.
Trong bóng mãt bớt được oi bức,
Ý thấy nản, muốn leo lên đài cao.

Bản dịch của Phạm Doanh

Vạn cây mây dầy ẩn,
Liền núi mưa chưa rơi.
Cửa gió mở tuỳ hứng,
Chim nước tới lại lui.
Nhà chài như thoi dệt,
Ghe củi mới đốn mai.
Trong mát át nóng bức,
Thấy buồn, muốn lên đài.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Vũ (Vạn mộc vân thâm ẩn)